Om klövning

Om klövvård

Klövvård är förebyggande djurhälsovård. Alla nötkreatur behöver precis som vi själva ha friska fötter för att må bra. Och klövhälsan påverkas av många faktorer – underlaget som djuren går på, hygienen i stallarna, kvaliteten på fodret de äter, att det är stora, tunga djur spelar förstås roll, hur mycket mjölk de producerar och var i sin dräktighetsperiod de befinner sig är några exempel. Dålig klövhälsa kan upphov till en mängd sjukdomar som i sin tur ger upphov till onödigt lidande för djuren och stora kostnader och inkomstbortfall vid exempelvis mjölkproduktion  –  För självklart är det så att en ko som har ont i sina fötter förutom att hon blir utsatt för smärta och stress även ligger mer, äter och dricker sämre också producerar mindre mjölk.

Klövvård är alltså viktigt både för djurhälsan och lantbrukets ekonomi. Det är därför viktigt att den utförs av certifierad personal, dvs klövvårdare med rätt utbildning. Klövvårdaren ska förutom att verka klövarna och åtgärda uppkomna skador, kunna ge råd till djurägaren om både omvårdnad och förebyggande åtgärder vid klövskador och sjukdomar.

Alla kor i Sverige verkas idag 2 – 3 gånger per år.

Svenska Klövvårdsföreningen hittar du mer information om certifiering och massor med dokument om klövvård och relaterade områden. De har även en lista över certifierade klövvårdare.

Säkerhet och rätt utrustning

När korna ska få klövvård är det viktigt att det görs på ett säkert och effektivt sätt, både ur djurvårdssynpunkt och när en ser på det utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.  Vi vill inte utsätta korna för stress under längre tid än nödvändigt, samtidigt som vi inte vill utsätta oss själva som klövvårdare för risker då vi vistas kring korna – Det är stora djur som inte sällan väger runt 600-700 kg och det kan gå snabbt så är olyckan framme.

För att göra arbetet säkert använder vi en klövstol. Det är en höj- och sänkbar bur som korna leds in i och fixeras i. Kornas ben lyfts upp ett i taget och fixeras så att klövvårdaren kan verka klöven snabbt och effektivt med ett klövverkningstrissa monterad på en vinkelslip. När kon sitter fast kan hon inte rycka undan benet och på det sättet varken råka skadas av vinkelipen eller av misstag sparka på den som jobbar. Skulle kon behöva omvårdnad; som t.ex ett klövbandage så är det lätt att ordna det medan hon är fastspänd i klövstolen. Den totala tiden som kon är fixerad i klövstolen är mycket kort – Är alla klövar friska och inget annat än en verkning behöver göras är en ko klar och kan gå tillbaka till flocken igen efter ca 2-3 minuter.

Jag jobbar med korna i en klövstol från danska KVK.